Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η εταιρία «dpinialidis.gr» (εφεξής η «Εταιρία») σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρίας συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ασφάλεια και απόρρητο δεδομένων

1.1 Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.

1.2 Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα, προορίζονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως ισχύει σήμερα.

1.3 Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

1.4 Η εταιρία dpinialidis.gr δε μεταπωλεί ή μισθώνει τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων που η dpinialidis.gr διατηρεί. Ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα ή μπορεί να ζητήσει να διορθωθούν. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

1.5 Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από την εταιρία dpinialidis.gr να διαγράψει ή να μπλοκάρει ή να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που κρατάει σχετικά με τον χρήστη ή να εναντιωθεί με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από την εταιρία dpinialidis.gr να αποστείλει τα προσωπικά δεδομένα σε ένα τρίτο μέρος.

1.6 Η εταιρία dpinialidis.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η  dpinialidis.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της dpinialidis.gr και προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, email και τηλέφωνο). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της  dpinialidis.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

1.7 Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών που προσφέρουμε και κρατούνται μόνο από την εταιρία dpinialidis.gr και για όλο το διάστημα που δεν έχουν προβληθεί αντιρρήσεις επί των όρων χρήσεως. Τα στοιχεία αυτά είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τη συγκατάθεσή σας από την στιγμή που συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι εφαρμόζεται στις Ιστοσελίδες της Εταιρίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/ χρήστες των Ιστοσελίδων της κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του), μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης ή μέσω διαδικτύου.

Υπεύθυνος για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η εταιρία dpinialidis.gr ελέγχει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως περιγράφονται παραπάνω. Αν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, με τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά και με την χρήση cookies παρακαλώ επικοινωνήστε στο email dennisp66@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 8056526.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας χωρίς εξουσιοδότηση (παραβίαση δεδομένων)

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή παράνομης πρόσβασης (παραβίαση προσωπικών δεδομένων), ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα πραγματοποιήσει σχετική αναφορά στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων, όπως θα ενημερώσει αμέσως και όλους τους χρήστες σε περίπτωση που τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα ή η ιδιωτική ζωή τους εξαιτίας της παραβίασης.

Cookies

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Η dpinialidis.gr χρησιμοποιεί μόνιμα cookies.

Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google & του Facebook, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις της dpinialidis.gr σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, η dpinialidis.gr και τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google & του Facebook, μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων. Μπορείτε, ακόμη, να εξαιρεθείτε  από τη χρήση cookie προμηθευτών τρίτου μέρους με μια επίσκεψη στη σελίδα εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας διαφημιστικού δικτύου. Επίσης μπορείτε να απαγορεύσετε τα δεδομένα σας να χρησιμοποιούνται από το Google Analytics εδώ.

Οι Ιστοσελίδες της Εταιρίας χρησιμοποιούν επίσης “internet tags”. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών στις Ιστοσελίδες. Η Εταιρία διαβεβαιώνει ότι, μέσω των “internet tags” και των cookies, ΔΕΝ συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα.

Σύνδεσμοι (“links”) προς άλλες ιστοσελίδες ;

Ο ιστότοπος ή οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς, και λεπτομέρειες που αφορούν, ιστότοπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Του Ιατρείου του Δρ. Πινιαλίδη Διονυσίου

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2020

 

H Iστοσελίδα https://dpinialidis.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»), τελεί υπό τη διαχείριση του Ιατρού κ. Πινιαλίδη Διονυσίου, ο οποίος διατηρεί ιδιωτικό Ιατρείο στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σαλαμίνος, αρ. 37, και είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών της, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Ο Ιατρός αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα «Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» της Ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της,  καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά  σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 («ΓΚΠΔ») και έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα https://dpinialidis.gr/. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η Ιστοσελίδα ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές, τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ιατρό στη διεύθυνση: dennisp66@gmail.com

Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγονται από την Ιστοσελίδα

Πληροφορίες Που Συλλέγονται Αυτόματα Κατά Την Επίσκεψη Και Αλληλεπίδρασή Σας Με Την Ιστοσελίδα Μας

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα, εφόσον δεν γίνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή / εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

 • Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • Οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,
 • Η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
 • Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).

Πληροφορίες Που Μας Παρέχετε Απευθείας

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα από τη Συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα

Όποιος χρήστης – ασθενής επιθυμεί να επικοινωνήσει μέσω της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε απορία ή κλείσιμο ραντεβού με το Ιατρείο, καλείται να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας, υποβάλλοντας με την συγκατάθεσή του τα εξής προσωπικά του δεδομένα: Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), θέμα μηνύματος καθώς και το μήνυμά του με τη μορφή ελευθέρου κειμένου.

Πληροφορίες που Δημοσιοποιούνται στην Παρούσα Ιστοσελίδα

Στην ιστοσελίδα μας  δημοσιοποιούνται οι εξής πληροφορίες που αφορούν στον Ιατρό:

 • Βιογραφικό σημείωμα του Ιατρού
 • Δημοσιεύσεις – Επαγγελματική Δραστηριότητα Ιατρού (μέσα από το blog που διατηρεί ο Ιατρός)

Ανήλικοι

Κατά την συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνεται η κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβωθεί ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανήλικους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4624/2019 και το ΓΚΠΔ, θα διαγραφούν οι πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ιατρείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dennisp66@gmail.com

Πως Χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται από την Ιστοσελίδα του Ιατρείου

Ο Ιατρός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των χρηστών της Ιστοσελίδας και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τους χρήστες των διαδικτυακών του υπηρεσιών για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την παροχή στους χρήστες / ασθενείς της δυνατότητας OnLine ραντεβού με τον ιατρό
 • Για την επικοινωνία με τους επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματός τους
 • Για στατιστικούς σκοπούς, αναλύοντας τις πληροφορίες που συλλέγονται προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και να διαμορφωθεί καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της
 • Για την απάντηση σε ερωτήματα ιατρικού περιεχομένου που αποστέλλουν οι επισκέπτες – χρήστες μέσω της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας

Χρόνος Τήρησης των Πληροφοριών

Ο Ιατρός θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των απαραίτητων σκοπών επεξεργασίας και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη, σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή του, ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων του ενώπιον Δικαστηρίων.

Κοινοποίηση / Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας δεν πωλούνται και δε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή προωθητικούς σκοπούς. Τα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Το Ιατρείο διασφαλίζει συμβατικά τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται για λογαριασμό της τρίτα μέρη. Ο Ιατρός δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε.

Συγκατάθεση

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα και με την επιφύλαξη των διατάξεων ειδικότερης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως εκάστοτε ισχύει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε όπως απευθύνετε το σχετικό αίτημά σας στον Ιατρό στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: dennisp66@gmail.com

Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όσον αφορά στις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη  συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

Ασφάλεια των Πληροφοριών

Το Ιατρείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται, τα οποία και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα Δικαιώματά Σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών
 • Το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας
 • Το δικαίωμα διαγραφής (ή «δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 • Το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • Το δικαίωμα εναντίωσης, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στον ιατρό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dennisp66@gmail.com

Ο Ιατρός δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε. Ο Ιατρός θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, ο Ιατρός θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Ο Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Επικοινωνία
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ